Porez drevotriesky a olepovanie hrán

 * porez laminovanej drevotrieskovej dosky, v rôznych hrúbkach, na nárezovom centre

 * olepenie hrán ABS hranami hrúbky 0,5, 1 a 2 mm, na olepovacom centre

 * možnosť výberu dekorov od f. Egger, Bučina a Kaindl


 * výber z velkého množstva dekorov pracovných dosiek

   - porez a olepenie koncových hrán, výrez a osadenie drezu

   - výber prislušenstva pre pracovné dosky, AL koncové lišty, tesniace lišty, koncovky a rohovníky


Porez a olep DTD – pre zákazníkov.

Porez a olep hr. 18 mm

- 1 ks tabuľa – 0,60.-€/m - každý začatý meter /porez 0,60€ + olep 0,60 €/

- 1 – 3 ks tabule – 0,50.-€/m – každý začatý meter

- 4 ks tabule a viac - 0,45.-€/m – každý začatý meter

Porez a olep hr. 25, 36, 38 mm

- 0,70.-€/m – každý začatý meter

Porez DVD sololit

- 0,30.-€/m - každý začatý meter

Bežne používané DTD a ABS hrany.

- DTD biela hr. 18 mm - a/ 6,70.-€/m2

- ABS biela 22/0,5 mm - a/0,20.-€/bm

- ABS biela 22/2 mm - a/ 0,40.-€/bm

Uvedené ceny sú vrátane DPH.